Primăria Făget județul Timiș

Raport de activitate al comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ şi protecţie socială, culte şi probleme ale minorităţilor pentru anul 2018