Primăria Făget județul Timiș

Raport de activitate al comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, relaţii cu publicul şi drepturile omului pentru anul 2018