Primăria Făget județul Timiș

Raport de activitate al comisiei economice, buget-finanţe, ecologie şi protecţia mediului, administrarea patrimoniului pentru anul 2018