Primăria Făget județul Timiș

Anunt privind proiectul de act normativ pentru aprobarea unor fişe de fundamentare prin care se stabilesc tarifele la activităţile specifice de salubrizare pentru serviciile din cadrul SGO