Primăria Făget județul Timiș

Anunţ privind proiectul bugetului local general consolidat de venituri şi cheltuieli al Oraşului Făget pe anul 2019