Primăria Făget județul Timiș

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional a funcţionarilor publici