Primăria Făget județul Timiș

Contul de rezultat patrimonial - decembrie 2018