Programul de lucru cu publicul

1. Ghișeele impozite și taxe, casierie:

Luni - Marți - Miercuri: 08.30 - 12.30 și  13.00 - 15.00

Joi: 09.30 - 12.30   și  13.00 - 17.00

Vineri: 09.30 - 12.30   și  13.00 - 16.00

2. Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul de evidență a persoanelor:

Luni - Marți - Miercuri: 08.30 - 16.30

Joi: 08.30 - 18.30

Vineri: 08.30 - 16.30

3. Serviciul Coordonare Urmărire Investiţii, Implementare Proiecte, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia mediului, Compartiment administrație publică, Compartiment asistență și protecție socială, Gospodăria orășenească, Biroul economic, Cabinet primar, Casa de Cultură și Bibioteca:

Luni - Vineri: 08.00 - 16.00