Anexe NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 5442001 privind liberul acces la informaţiile de interes public