Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2019-varianta I a lunii iunie 2019