Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială pentru anul 2019-2020