Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru închirierea în anul 2019 a pajiştilor neatribuite proprietatea privată a UAT Făget