Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și salariilor de bayă pentru personalul din Aparatul de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale Consiliului local