Primăria Făget județul Timiș

Comisii de specialitate

1.Comisia economică, buget finanţe, ecologie şi protecţia mediului, administrarea patrimoniului:

                        1.Sita Vasile -preşedinte

                        2.Palconi Cosmin-Bogdan -secretar

                        3.Boldia Ioan -membru

                        4.Boambă Bogdan-Claudiu -membru

                        5.Mureşan Ioan -membru

2.Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, relaţiile cu publicul, drepturile omului:

                        1.Birău Victor -preşedinte

                        2.Istudor Lenuţa -secretar

                        3.Gaşpar Dan -membru

                        4.Doica-Voinescu Camelia-Mariana 

                        5.Puşcaş Mihai -membru

3.Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,  muncă şi protecţie socială, culte şi  probleme ale minorităţilor:

                         1.Tomoni Dumitru-Trăian-preşedinte

                         2.Lazăr Valerică-Ionel -secretar

                         3.Iova Ioan -membru

                         4.Antoni Ionel-Nicuşor-membru

                         5.Biro Lavinica-Lăcrimioara-membru