Primăria Făget județul Timiș

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și salariilor de bayă pentru personalul din Aparatul de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale Consiliului local