Primăria Făget județul Timiș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

05/11/2019 Hotărâre privind aprobarea fişei de fundamentare şi tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul de salubrizare-Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţie a acestora pe timp de polei şi îngheţ

05/11/2019 Hotărâre privind aprobarea fişei de fundamentare şi tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul de salubrizare-Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

05/11/2019 Hotărâre privind aprobarea fişei de fundamentare şi tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul de iluminat public

05/11/2019 Hotărâre privind darea în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit Făget a unor imobile, construcţii şi teren

05/11/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2019-varianta lunii octombrie

03/10/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2019 -varianta lunii septembrie

22/07/2019 Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către Brai-Cata SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale

22/07/2019 Hotărâre privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor agenţilor economici şi cetăţenilor în domeniul gospodăririi localităţii

22/07/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2019-varianta I a lunii iulie

28/06/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2019-varianta I a lunii iunie 2019

14/06/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2019 varianta lunii mai

14/06/2019 Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3250 mp, situat în extravilanul localităţii Făget şi înscris în CF nr.404922

14/06/2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea terenurilor, proprietate publică sau privată a Oraşului Făget

30/04/2019 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

21/03/2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru închirierea în anul 2019 a pajiştilor neatribuite proprietatea privată a UAT Făget

11/03/2019 Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din Aparatul propriu de specialitate al primarului oraşului Făget

11/03/2019 Hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea spaţiului cu suprafaţa utilă totală de 154,8 mp, situat în Făget, Calea Lugojului nr. 28

11/03/2019 Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii

11/03/2019 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,reţele de apă-apă uzată în localitatea Begheiu Mic, Oraşul Făget, judeţul Timiş''

08/02/2019 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local a ,,Raportului primarului şi viceprimarului asupra stării generale, economice, sociale, culturale, sportive şi administrative a oraşului Făget în anul 2018

08/02/2019 Hotărâre privind cofinanțarea din bugetul local cu 10% din valoarea investiției ,,Dotare cu echipament medical/aparatură medicală '' la Spitalul orăşenesc Făget

08/02/2019 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și salariilor de bayă pentru personalul din Aparatul de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale Consiliului local

08/02/2019 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială pentru anul 2019-2020

08/02/2019 Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2018

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget '' ÎPS Ioan Selejan-Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget'' post-mortem senatorului Victor Feneşiu

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget'' post-mortem protopopului Sebastian Olariu

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget'' post -mortem avocatului George Gârda

14/01/2019 Hotărâre privind stabilirea şi amplasarea staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, pe raza unităţii administrativ-teritoriale Făget

14/01/2019 Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făget

14/01/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii decembrie