Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei