Cerere pentru obținerea unei adeverințe (formular tipizat)