Primăria Făget Timiș county

9. Dezvoltare locala prin mobilitate transfrontaliera economica si turistica – Centrul de Comunicare-Promovare si Marketing Transfrontalier Faget-Szentes

Grant Phare CBC Romania – Ungaria – Fondul comun al proiectelor mici 2003

Grant 69.760 EURO

Scopul proiectului este creşterea economică a zonei Făget si Szentes prin  atragerea de turişti si investitori –la nivel transfrontalier- folosind servicii integrate de informare, formare şi consultantă care să asigure exploatarea capacităţii turistice şi economice a celor două zone. Grupul ţintă îl reprezintă administraţia publică locală din Făget şi Szentes, actori şi promotori ai activităţilor turistice din zona Szentes şi zona Făget (IMM-uri, agenţii de turism, ONG-uri, etc.), reprezentanţi ai firmelor care doresc să investească în cele două zone.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: 

  •  
    1. Informare (prin înfiinţarea a două Centre de Comunicare - Promovare  şi Marketing Transfrontalier, prin alcătuirea unei baze de date  şi prin organizarea a două târguri de promovare turistică şi economică  în Făget şi Szentes)
    2. Training. Prin organizarea  a cinci sesiuni de pregătire pentru autorităţile locale, actori şi promotori ai activităţilor turistice, agenţiile de turism, etc.)