Primăria Făget Timiș county

6. ALIMENTARE CU APĂ SAT JUPÂNEŞTI

Beneficiar de finanţare: Grupul din comunitatea rurală săracă Jupâneşti, oraşul Făget, judeţul Timiş Parteneri: Consiliul local Făget Stadiul proiectului: În aşteptarea finanţării Localizare: Oraşul Făget Satul Jupâneşti Scurtă descriere: Satul Jupâneşti este situat la 15 km de oraşul Făget. Nu există o reţea de alimentare cu apă potabilă, fântânile sunt în număr mic, cu o adâncime de circa 10 m, iar în verile secetoase au debit foarte mic. Nu există surse de apă de suprafaţă care pot fi folosite pentru alimentarea cu apă potabilă.