Primăria Făget Timiș county

11. Competitivitate pe piaţa muncii prin practică europeană/The competitiveness on the labour market htrough European practice

Proiectul se adresează persoanelor care parcurg un program de formare iniţială, în ciclul superior al liceului. Este vorba despre elevi din clasa a XI-a, filiera tehnologocă, profil servicii, calificarea tehnician în activităţi economice, nivel 3, de la Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget. Paretnerul extern al liceului nostru este Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo din Portugalia, organizaţie care are experienţă îndelungată în derularea de programe comunitare, în caliate de organizaţie de primire. Grupul de participanţi este format din 14 elevi şi un profesor însoţitor, iar perioada de formare este de 3 săptămâni (09-29.06.2010).

Elevii sunt pregătiţi în vederea obţinerii acestui nivel de calificare pe baza unui curriculum modern elaborat în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii. Cu toate acestea, elevii liceului nostru sunt limitati în desfăşurarea practicii profesionale de numărul mic de agenţi economici din Făget şi din zonă, unităţi care nu dispun de mijloace moderne de efectuare a plăţilor (softuri) şi care nu au personal specializat în domeniu. O mobilitate internaţională le oferă elevilor ocazia de a efectua cele 90 de ore de practică prevăzute de curriculum la modulul „Instrumente de plată”, în instituţii şi companii străine, la standarde europene. În cele trei săptămâni de stagiu, elevii îşi vor dezvolta abilităţi şi competenţe profesionale care le-ar permite să concureze pentru locuri de muncă mai bune şi mai bine plătite şi, în acelaşi timp, le-ar permite accesul pe piaţa europeană a muncii.