Primăria Făget județul Timiș

„Rețele de apă – apă uzată în localitatea Bătești, orașul Făget, județul Timiș”

Obiectivul de investitie il reprezinta proiectarea si executarea retelei de apa potabila si canalizare menajera in localitatea Batesti. Retele de apa si apa uzata se vor  racorda la sistemele centralizate de alimentare cu apa potabila si de canalizare al orasului Faget. Racordarea se va face pe strada Gheorghe Doja din orașul Făget, traseul fiind de pe str. Gheorghe Doja –str. Mihai Eminescu (Faget) si pe marginea drumului comunal DC 113 pana in localitatea Batesti. Valoarea estimata a contractului: Cap.1. - 1.2. Amenajarea terenului: 1.200 lei, 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 41.250 lei, Cap.2. – 2.1. Alimentare cu energie electrica: 21.000 lei, Cap.3. – 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 10.000 lei, 3.5.5. Cheltuieli pentru verificarea proiectului: 5.000 lei, 3.5.6. Proiect tehnic+DDE: 125.000 lei, 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 40.000 lei, Cap.4. - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.014.287 lei, Cap.5. – 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 132.757 lei, Cap.6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice si  teste  si predarea la beneficiar: 67.500 lei. Valoare totala estimata este de 6.457.994 lei fara TVA. Proiect finanțat prin PNDL II.