Primăria Făget județul Timiș

„Reabilitare grădiniţa cu program normal în localitatea Băteşti, oraş Făget, jud.Timiş”

Programul prin care a fost finanţat

Valoarea totală a proiectului

Contribuţia nerambursabilă / contribuţie buget local

Perioada de  implementare

 Programul Naţional pentru Dezvoltare Locală - PNDL

129.853 lei 

108.681 lei / 21.171 lei

2016