Primăria Făget județul Timiș

„Modernizarea drumurilor agricole de exploatare D.E. 2222 şi D.E. 2239”

Programul prin care a fost finanţat

Valoarea totală a proiectului

Contribuţia nerambursabilă / contribuţie buget local

Perioada de  implementare

 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - FEADR

69.482 euro

304.032 lei

50.000 euro / 19.482 euro.

218.785 lei / 85.247 lei

2013 - 2015