Proiectul a oferit  sprijin profesorilor Liceului Teoretic “Traian Vuia” Făget  pentru dezvoltarea de instrumente care să contribuie la: creşterea calităţii şi atractivităţii formării profesionale, reducerea decalajului existent în regiunea de vest între oferta educaţională şi nevoile pieţii muncii pentru sectorul cu cea mai mare creştere economică din Europa-turismul  şi transformarea şcolii româneşti într-un centru de formare continuă. Activităţile desfăşurate în perioada celor două săptămâni de mobilitate au urmărit atingerea obiectivului proiectului şi anume: îmbunătăţirea competenţelor necesare profesorilor români pentru dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru calificări specifice domeniului turism.

Profesorii timişeni au schimbat informaţii şi au analizat împreună cu partenerii germani sistemele de formare profesională şi perfecţionare din cele două ţări partenere, au facut comparaţii între oferta educaţională existentă în cele două regiuni şi nevoile pieţii din sectorul turism. Au dobândit cunoştinţe importante despre modul în care sunt structurate programele de formare pentru diferite profile ocupaţionale specifice sectorului turism, au analizat curriculumul,  instrumentele, metodele şi practicile pedagogice folosite în şcolile germane pentru dezvoltarea competenţelor specifice. Au fost puse bazele unor noi  colaborări şi s-a discutat posibilitatea ca elevii români să efectueze stagii de practică în Germania prin intermediul unor programe de formare europene.