Primăria Făget județul Timiș

Struktur

Conducere
Primar:
Avram Marcel
Secretar General al Orașului:
Sita Valentina Simona
Viceprimar:
Sita Vasile
Administrator public:
Avramescu Claudiu
Compartiment administraţie publică
Consilier II:
Drăgan Roxana
Referent superior:
Fabian Virginica
Referent superior:
Grecu Ribana
Inspector superior:
Mlădescu Rodica
Inspector superior:
Lazăr Loredana
Compartiment asistenţă si protecţie socială
Referent superior:
Hander Carmen
Inspector specialitate IA:
Lăzărescu Alina
Arhitect şef
Arhitect şef gr.I:
Miholca Dorel
Serviciul de coordonare urmărire investiţii implementare proiecte
Inspector specialitate IA:
Aron Adriana
Inspector specialitate I:
Lina Sebastian
Referent II:
Rațiu Mircea
Referent I:
Stoian Danuț
Inspector specialitate I:
Szombat Zoltan
Inspector superior:
Careja Dorel
arhitect II:
Daniloni Oana
Inspector specialitate I:
Simoneac Iuțica
Birou economic
Referent IA:
Grecu Elena
Şef birou I:
Groza Delia
Inspector asistent:
Lazăr Oana-Lavinia
Inspector superior:
Lungu Vasile
Inspector superior:
Papay Anişoara
Inspector specialitate II:
Birau Betina-Denisa
Inspector superior:
Țiucra Elena-Camelia
Cabinet primar
Consilier II:
Marghes Marsilia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
Inspector superior:
Gavrilescu Marius
Inspector superior:
Geampalia Dionisie-Simon
Referent superior:
Mureşan Silvia
Compartiment stare civilă
Inspector superior:
Berzava Simona
Inspector superior:
Lungu Florina
Casa de Cultură
Magazioner:
Pădurean Stela
Inspector specialitate I:
Popovici Mihaela