Primăria Făget județul Timiș

Anunt de participare la achizitia directa: Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistem integrat de cadastru si carte funciara in orasul Faget