Pieţe 

- Piaţă agroalimentară Făget - bisăptămânal = marţi şi vineri;