Primăria Făget județul Timiș

„Reabilitare grădiniţa cu program normal în localitatea Bichigi, oraş Făget, jud.Timiş”

Programul prin care a fost finanţat

Valoarea totală a proiectului

Contribuţia nerambursabilă / contribuţie buget local

Perioada de  implementare

 Programul Naţional pentru Dezvoltare Locală - PNDL

172.730 lei

150.690 lei / 22.040 lei

2016