Primăria Făget județul Timiș

„Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş”

Programul prin care a fost finanţat

Valoarea totală a proiectului

Contribuţia nerambursabilă / contribuţie buget local

Perioada de  implementare

 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - FEADR

91.861 euro / 422.551 lei

76.846 euro / 15.015 euro.

353.483 lei / 69.068 lei

2017 - 2020