Primăria Făget județul Timiș

7. ALIMENTARE CU APĂ SAT BUNEA MARE

Beneficiar de finanţare: Grupul din comunitatea rurală săracă Bunea Mare, oraşul Făget, judeţul Timiş Parteneri: Consiliul local Făget Stadiul proiectului: În aşteptarea finanţării Localizare: Oraşul Făget Satul Bunea Mare Scurtă descriere: Satul Bunea Mare este situat la 12 km de oraşul Făget. Nu există o reţea de alimentare cu apă potabilă, fântânile sunt în număr mic, cu o adâncime de circa 10 m, iar în verile secetoase au debit foarte mic. Nu există surse de apă de suprafaţă care pot fi folosite pentru alimentarea cu apă potabilă. 1) Obiective: a) Asigurarea unei surse de alimentare cu apă subterană, printr-un foraj de adâncime. b) Asigurarea accesului permanent al locuitorilor la o sursă de apă potabilă