Primăria Făget județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2018)

06/12/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii noiembrie

19/11/2018 Hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Est

25/10/2018 Hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 211,8 mp şi terasă în suprafaţă de 178 mp, situat în Făget, calea Lugojului nr. 10

25/10/2018 Hotărâre privind transmiterea fără plată, în proprietatea Parohiei Reformate Dumbrava-Filiala Făget, a terenului în suprafaţă de 705 mp înscris în CF nr. 404624 Făget cu nr. cad. 404624

25/10/2018 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020''-Oraşul Făget

25/10/2018 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020''

25/10/2018 Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a două loturi de teren, situate în oraşul Făget, sat colonia Mică

12/10/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii septembrie

13/08/2018 Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare

13/08/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii iulie

12/07/2018 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Timiş, în perioada 2014-2020 prin POIM

12/07/2018 Hotărâre privind transmiterea gratuită a terenului în suprafaţă de 1.859 mp Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru tineri ''

15/06/2018 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019

15/06/2018 Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public Gospodăria Orăşenească, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Statului de funcţii şi Organigramei

15/06/2018 Hotărâre privind organizarea Serviciului de iluminat public din Oraşul Făget, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Caietului de sarcini şi a Strategiei locale de dezvoltare

15/06/2018 Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare-activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini

15/06/2018 Hotărâre privind organizarea Serviciului de salubrizare- Măturatul, spalatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini

15/06/2018 Hotărâre privind organizarea Serviciului de salubrizare-Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţie a acestora pe timp de polei sau îngheţ, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini

15/06/2018 Hotărâre privind execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de 31 martie 2018

15/06/2018 Hotărâre privind schimbarea denumirii ,,Parcului Central'' din Oraşul Făget

15/06/2018 Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru acordarea premiilor şcolare

15/06/2018 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim taxi pe teritoriul Oraşului Făget aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27 octombrie 2008

15/06/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii mai

07/05/2018 Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Zona 4 Făget, judeţul Timiş

07/05/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii aprilie

30/04/2018 Hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate în faviarea Oraşului Făget-domeniul privat -asupra terenului în suprafaţă de 180 mp înscris în CF 404283 cu nr. top 61/a Temereşti

30/04/2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ROMŞTRAND SA pentru anul 2018

30/04/2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA SA pentru anul 2018

30/04/2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CONS PRIFAD SRL pentru anul 2018

30/04/2018 Hotărâtre privind preluarea în patrimoniul UAT Făget a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare realizate prin POS Mediu

30/04/2018 Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al Oraşului Făget în domeniul public al Judeţului timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

19/03/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018 varianta lunii martie

02/03/2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

16/02/2018 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare

30/01/2018 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a 3 loturi de teren situate în orașul Făget sat Colonia Mică

30/01/2018 Hotărâre privind cofinanțarea din bugetul local cu 10% din valoarea investiției 'Dotare cu echipament medical/aparatură medicală' la Spitalul Orășenesc Făget

30/01/2018 Hotărâre privind detalierea obligațiilor și responsabilităților agenților economici și cetățenilor în domeniul gospodăririi localității

30/01/2018 Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 29 decembrie 2017

30/01/2018 Hotarare privind modificarea anexelor IV si VI din Hotararea Consiliului local cu Nr.70/27 iunie 2017

30/01/2018 Hotărâre prinvind însușirea de către consiliul local a ''Raportului primarului și a viceprimarului asupra stării generale economice, sociale, culturale, sportive și administrative a orașului Făget în anul 2017''