Primăria Făget județul Timiș

Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din Aparatul propriu de specialitate al primarului oraşului Făget