Primăria Făget județul Timiș

Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3250 mp, situat în extravilanul localităţii Făget şi înscris în CF nr.404922