Primăria Făget județul Timiș

Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făget