Primăria Făget județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

08/02/2019 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local a ,,Raportului primarului şi viceprimarului asupra stării generale, economice, sociale, culturale, sportive şi administrative a oraşului Făget în anul 2018

08/02/2019 Hotărâre privind cofinanțarea din bugetul local cu 10% din valoarea investiției ,,Dotare cu echipament medical/aparatură medicală '' la Spitalul orăşenesc Făget

08/02/2019 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și salariilor de bayă pentru personalul din Aparatul de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale Consiliului local

08/02/2019 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială pentru anul 2019-2020

08/02/2019 Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2018

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget '' ÎPS Ioan Selejan-Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget'' post-mortem senatorului Victor Feneşiu

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget'' post-mortem protopopului Sebastian Olariu

14/01/2019 Hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Oraşului Făget'' post -mortem avocatului George Gârda

14/01/2019 Hotărâre privind stabilirea şi amplasarea staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, pe raza unităţii administrativ-teritoriale Făget

14/01/2019 Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făget

14/01/2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2018-varianta lunii decembrie